Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


In het kale en oppervlakkige medialandschap zijn de uitzendingen van het Filosofisch Kwintet (Human) altijd een welkome uitzondering. Veel te weinig wordt er gepraat c.q. gediscussieerd op metaniveau. Te weinig nemen moderatoren, journalisten en genodigden en deelnemers aan de uitzending afstand van het onderwerp of cijfert zichzelf voldoende weg om zicht te krijgen op waar het nu eigenlijk om gaat. Mijn grote voorkeur voor een holistische benadering wordt lang niet altijd gehonoreerd, maar met een wisselend sociale, filosofische, politieke, ecologische en economische bril plaatst het TV-programma regelmatig zeer interessante vraagstukken centraal en legt daarbij vaak zeer noodzakelijke dwarsverbanden met andere ontwikkelingen. Ik volg de uitzendingen al jaren, maar voel nu ook de behoefte om er (achteraf) iets over te zeggen.


24 juni 2018 - Overbevolking

2050

Clairy Polak (zijn er eigenlijk betere gespreksleiders?) introduceerde de uitzending met de stelling dat men terugblikkend vanaf 2050 terug zou kijken naar de huidige tijd, waarbij problemen en oplossingen worden beoordeeld c.q. geëvalueerd. Laat ik alvast stellen dat dit doel in zijn geheel niet is gehaald tijdens de uitzending. Zowel Clairy als deelnemers waren niet in staat om deze rol aan te nemen, laat staan er 45 minuten lang in te blijven. De discussie met al zijn ins en outs en persoonlijke voorkeuren en beperkingen plaatste zichzelf helaas toch in de actuele tijd. Daarmee is voor mij jammer genoeg een mooie kans voorbij laten gaan om eens écht afstand te nemen.

Irritaties en criminaliteit

Grote massa's mensen op een kleine ruimte bijeen gepakt is vragen om problemen. Niks dierlijks is de mens vreemd ... In de discussie kwamen de mogelijke gevolgen van teveel mensen op aarde niet of nauwelijks aan bod. Als de mensheid namelijk blijft samenklonteren in steden én tegelijkertijd geen oplossing komt voor de verdeeldheid in de samenleving, ligt allerlei ellende op de loer, van kleine en grote irritaties tot zware criminaliteit.

Geografische verdeling

Hoewel het verband tussen problemen van en oplossingen voor overbevolking met economie consequent en terecht werd gelegd, miste ik een belangrijk aspect, namelijk dat bij een genivelleerde wereld het aantal aardbewoners beter geografisch kan worden verdeeld. Het is tevens de oplossing voor mijn voorgaande punt. Bij een toenemende zelfstandigheid en onafhankelijkheid wordt een stedelijke trek en vestiging overbodig. Al dan niet nog eens flink geholpen door technologische ontwikkelingen zou het zo maar kunnen zijn dat mensen zich kunnen vestigen op tot nu toe midner bevolkte gebieden. In Nederland bijvoorbeeld Oost Nederland, op wereldniveau wellicht in de Sahara? Kortom, onder bepaalde voorwaarden kan de aarde misschien wel 20 miljard of nog meer bewoners aan?

Basisinkomen

Als OBideoloog vind ik het jammer dat het woord 'basisinkomen' te weinig valt in relevante gesprekken (en programma's, docu's etc.). Als je dan toch naar oplossingen zoekt voor de (oorzaken en gevolgen) van overbevolking, dan is een bij voorkeur universeel en wereldwijd geïntroduceerd basisinkomen uiteraard een fantastisch alternatief! Het kan écht wel degelijk, het is vooral een kwestie van kiezen en willen. Dat invoering nogal wat voeten in aarde heeft, zal duidelijk zijn. Zo niet, download en lees dan mijn onderhanden boek 'De Derde Verlichting'.

Begin bij jezelf

Zolang pundants als Philip Blomm geen nee kunnen zeggen tegen een betaalde schnabbel, waarbij een vliegtuigvlucht noodzakelijk blijkt te zijn, is het niet te verwachten dat Jan Modaal zijn weekendtrip per vliegtuig naar Barcelona voortaan vervangt door een bezoek aan lokale uitbaters. Uiteraard is een individuele bijdrage slechts minimaal, maar toch ... En uiteraard dient met onmiddellijke ingang kerosine en vliegen zwaar te worden belast!

Conclusie

Ik vond deze uitzending een van de minste die ik heb gezien. Zowel inhoudelijk als conceptueel was zowel diepte als verrassing ver te zoeken. Jammer, het onderwerp en de opzet leende zich er namelijk wél voor. Voor mij persoonlijk was het echter een zoveelste bevestiging dat ik met mijn ideeën (en boek) op de juiste weg zit :)

#human #filokwintet #OBi #basisinkomen #overbevolking #ruralisatie #vliegtax

 

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie