Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


In het kale en oppervlakkige medialandschap zijn de uitzendingen van het Filosofisch Kwintet (Human) altijd een welkome uitzondering. Veel te weinig wordt er gepraat c.q. gediscussieerd op metaniveau. Te weinig nemen moderatoren, journalisten en genodigden en deelnemers aan de uitzending afstand van het onderwerp of cijfert zichzelf voldoende weg om zicht te krijgen op waar het nu eigenlijk om gaat. Mijn grote voorkeur voor een holistische benadering wordt lang niet altijd gehonoreerd, maar met een wisselend sociale, filosofische, politieke, ecologische en economische bril plaatst het TV-programma regelmatig zeer interessante vraagstukken centraal en legt daarbij vaak zeer noodzakelijke dwarsverbanden met andere ontwikkelingen. Ik volg de uitzendingen al jaren, maar voel nu ook de behoefte om er (achteraf) iets over te zeggen.


8 juli 2018 - Ongelijkheid

2050

Het probleem blijft hardnekkig. Verplaatsen naar en terugkijken vanaf 2050 is blijkbaar onmogelijk. De actualiteit is schijnbaar zo dwingend dat (toch een hele lange) afstand nemen onmogelijk lijkt te zijn. Niettemin komen de nodige, interessante onderwerpen aan bod en biedt het als geheel meer toegevoegde waarde dan de 1e aflevering.

Ongelijkheid in inkomen en vermogen

Mijn idee werd i.i.g. bevestigd: inkomensverschillen zijn niet zozeer het probleem, vermogensverschillen des te meer! Ik vind persoonlijke vermogens van pak 'm beet boven de 100 miljoen Euro ongewenst en zouden met 90% vermogensbelasting moeten worden belast. De grens is wat mijn betreft zelfs nog bespreekbaar (tussen 100 en 500 miljoen?), maar mijn ergernis komt vooral voort uit het feit dat er überhaupt miljardairs zijn. Mensen dus, die meer dan duizend miljoen bezitten.

Laat 't even tot u doordringen. Dat een Jeff Bezos meer dan 100 miljard vermogen heeft is misdadig en zou reden voor een directe Bastille-bestorming moeten zijn! Het zijn ook dezelfde mensen die 'alles' kapotmaken en het hardste werken aan de ontwaarding van hun vermogen. Is een voetballer 250 miljoen waard? Is een schilderstuk (van wie dan ook) meer dan 100 miljoen waard? Van discutabele investeringen in Afrika tot de aankoop van sportclubs, het zijn allemaal speeltjes geworden van miljardairs. Ze kopen zelfs hun aflaten met het steunen van goede doelen. Waarom zo moeilijk? Weg met dat neoliberaal altruïsme! Neem ze het geld via belastingen in een eerder stadium af en werk voor de goede zaak vanuit de gemeenschap. Is toch veel logischer, efficiënter?

Sociale ongelijkheid

Hoewel erger dan de voornoemde ongelijkheid worden de sociale verschillen voor de heel groot deel mede veroorzaakt door juist financiële kloven. Zo wordt toegang tot onderwijs (en daarmee ook de beter betaalde banen) steeds afhankelijker van de portemonnee (van pap en mam). Kortom, eerst die 1e paragraaf opruimen en dan lost deze zich hoogstwaarschijnlijk vanzelf op.

Basisinkomen

Tja, men laat al weer een kans voorbij gaan. Ook nu viel het woord 'basisinkomen' helemaal niet! Ik herhaal mezelf maar even uit de bespreking van aflevering 1: als je dan toch naar oplossingen zoekt voor de toekomst, dan is een bij voorkeur universeel en wereldwijd geïntroduceerd basisinkomen wellicht het allerbeste alternatief! Het kan écht wel degelijk, het is vooral een kwestie van kiezen en willen. Dat invoering nogal wat voeten in aarde heeft, zal duidelijk zijn. Zo niet, download en lees dan mijn onderhanden boek 'De Derde Verlichting'.

Conclusie

Zoals gezegd, het totaalbeeld klopte wel, maar uiteindelijk bleef er bij mij een smaak c.q. geur hangen van 'dat heb ik allemaal al 'ns gehoord of gelezen' en 'niks nieuws gezien of gehoord om het discours meer richting of elan te geven'. Dus jammer genoeg was het toch weer een gemiste kans. althans voor mij.

Ik ben blij dat Joshua Livestro - aan wiens van arrogantie druipende artikelen in Het Beste ik me, overigens al heel wat tijden geleden, regelmatig ergerde -, net als een toch groeiende groep weldenkende rechtse mensen (bijna een contradictio in terminis), zijn vizier heeft bijgesteld en wat meer common sense laat zien. Het neoliberalisme en de markteconomie heeft falikant gefaald! Zo snel mogelijk dient de stekker eruit te worden getrokken, voordat allerlei onheil (klimaatverandering en burgeroorlogen liggen op de loer) over de wereld wordt afgeroepen!

Wat de doen tegen ongelijkheid? Om te beginnen bedrijven veel meer belasting laten betalen (voordat de winst wordt uitgekeerd naar persoonlijke aandeelhouders), een vermogensbelastingstarief van 90% vanaf een bepaalde grens (100 miljoen?) invoeren en serieuze plannen maken voor de invoering van een universeel basisinkomen. Ondertussen dient de samenwerking tussen Benelux landen, Duitsland en Scandinavische landen te worden geoptimaliseerd (zo mogelijk in een nieuwe OBi-unie).

#human #filokwintet #hfk #OBi #basisinkomen #ongelijkheid #vermogensbelasting

 

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie