×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 16 niet laden

Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Blogjournaal

In mijn boek De Derde Verlichting komt een zogenaamde OBi-Unie ter sprake. De bedoeling is om uiteindelijk een nieuw samenwerkingsverband op poten te zetten, waarin landen die een gezamenlijk reglement naleven omtrent invoering en beheer van een politiek-economisch systeem op basis van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Persoonlijk tracht ik de ontwikkelingen te volgen in de landen, die ik daarbij voor ogen heb. Voor gemak en overeenkomstigheid wil ik beginnen bij de buren: Duitsland en België. Vanuit België verneem ik nog niet zoveel van de tam-tam, maar in Duitsland is het 'Grundeinkommen' een stevig aandachtspunt in media en politiek. Met de Duitse verkiezingen voor de deur heeft een groot aantal politieke partijen aldaar het basisinkomen op de agenda gezet. De een wat prominenter dan de ander, maar een kniesoor die daarover begint. In Nederland zijn we nog ver van verwijderd van die politieke aandacht!

Ook internationale ontwikkelingen met betrekking tot OBi volgen? Lees en abonneer je op de Daily Basic Income Paper.

Het OBi-discours, ofwel de discussie over wel en niet een (onvoorwaardelijk) basisinkomen, is nogal theoretisch van aard. Voor-tegen en welles-nietes spelletjes worden uitgevoerd door uiteenlopende personen en instituties. Voor zover ik het kan overzien betreft het in veruit de meeste gevallen mensen met een redelijk tot goed, maar in elk geval een jaarlijks inkomen. In dit artikel zal ik u míjn persoonlijke situatie toelichten, zodat u weet in welk deel van het spectrum ik sta binnen het OBi-discours.

Centraal staat de vraag: "Wat zou een onvoorwaardelijk basisinkomen voor mij persoonlijk betekenen?"

De status quo. Ik besteed wekelijks meer dan 50-60 uren aan muzikale activiteiten (met name Gashunters en Twoomusic) en het neerschrijven van allerhande breinkronkels, sinds 2015 specifiek over De Derde Verlichting en het basisinkomen. Het speelt zich allemaal af op enkele vierkante meters, bij mij thuis op zolder. Pauzes gun ik me nauwelijks, mijn partner maant tot meer rustmomenten en dwingt me om een beetje tijdig aan de avonddis te zitten. Kortom, ik ben waarschijnlijk drukker dan in menig fulltime job in ICT, marketing of management, de vakgebieden waarin ik vroeger werkzaam ben geweest. Ik weet waar ik het over heb, want ik heb een behoorlijk intensief arbeidzaam verleden van tientallen jaren in loondienst én in zelfstandigheid achter me liggen.

Laat ik vervolgens even 2 stellingen met betrekking tot een basisinkomen eruit pikken:

 1. De voorstellen in mijn boek voor een OBi per persoon variëren van 900 tot 1500 Euro per maand, afhankelijk van te maken keuzes. Mijn jaarinkomen zou daarmee dus tussen de 10.800 en 18.000 Euro liggen.
   
 2. Tegenstanders van OBi hameren (naast de altijd en eeuwige onbetaalbaarheid) op een negatieve grondhouding van mensen. Bij een OBi zouden ze ineens aartslui worden, niet meer willen werken en hun leven op de bank en voor TV doorbrengen. 

Ik neem voor het gemak de onzinnigheid van stelling 2 heel serieus, hoewel ik me echt afvraag hoe groot de afkeer van werk NU dan wel niet moet zijn ....

Volgens Marcus Aurelius is verlies niets dan verandering. Na behoorlijke toppen te hebben gescheerd zit ik nu een aantal treetjes lager, zowel financieel als in netwerk. Het is niet anders en ik voel me er over het algemeen ook helemaal niet beroerd bij. Integendeel zelfs, ik voel me vooral bevrijd en hoewel ik altijd al als non-conformist wordt gezien sta ik nu nog veel meer open voor verandering.

Verre van lui heb ik in mijn hele leven van alles gedaan en geprobeerd, zowel zakelijk als privé. Tot op zeer behoorlijke hoogte en daarvoor ben ik destijds ook ruim beloond. Mijn zakelijke ambities zijn jaren geleden echter tot een nulpunt gezakt na tientallen afwijzingen op sollicitaties. Om geen verkeerd zelfbeeld te krijgen ben ik gestopt om me als sadomasochist in ongewenste bochten te wringen. Vanaf 45-50 jaar ben je afgeschreven, daar komt het op neer. Punt, uit, amen. Naast schandalig is het ook erg nadelig voor de BV Nederland. Bedenk maar eens hoeveel collectieve kennis en ervaring verloren is gegaan door ronduit idiote bedrijfsvoering. Ik weet wat ik kan en wat ik waard ben, ik ben trots op o.a. mijn talenten en vaardigheden. Uiteindelijk heb ik besloten dat niemand behalve ikzelf zal profiteren van wat ik te bieden heb. Eigen schuld dikke bult, van beide kanten, zullen we maar zeggen. Sinds enige jaren vul ik mijn leven volledig op met muziek en schrijven, twee dingen die ik in ieder geval heel graag doe. Het leidde tot een solide psychologisch fundament om een om diverse andere redenen nog immer trubbelig leven te leven zonder in diepe dalen te geraken. Tot zover even mijn auto-psychoanalyse.

Sinds 2010 heb ik géén noemenswaardig inkomen en jaarlijks krijg ik iets terug van de inkomstenbelasting. Van de inkomsten van mijn partner komen we de jaren tot nu toe door. Als samenlevende kom ik voor een uitkering niet in aanmerking. Met vaste maandlasten (o.a. huurpenningen, zorgpremies en energiekosten) die inmiddels zo'n 70% van ons netto-inkomen bedragen is het onnodig te vragen hoe sober wij momenteel leven. Kijkend naar de babyboom-generatie (zeg maar 65 plus), die maar nét voor mij zit, kom ik er erg bekaaid van af. Van VUT of pre-pensioen kon ik alleen maar dromen. Als zelfstandige sinds 1995 ken ik ook maar al te goed de problematiek van vele ZZP-ers in de huidige tijd. Koppel het feit dat je nooit voor enige uitkering in aanmerking komt aan alle onzekerheden en onbetaalbare verzekeringen en je hebt een vat met 1 miljoen lontjes voor de komende jaren. Zijnde van 1956 worden mij inmiddels zelfs 2 jaren AOW (totaal zo'n 25.000 Euro netto) door de neus geboord. Zoals ik ook in mijn boek betoog had meer visie in de jaren '80 kunnen leiden tot een meer geleidelijke overgang. Ik kan er niet meer van maken: de beslissers van toen, zijnde de huidige babyboomers, hebben blijkbaar goed voor zichzelf gezorgd en lieten verder Gods water maar over Gods akkers lopen. Met de kennis van nu kom ik vanaf mijn 67e in aanmerking voor een AOW-uitkering. Vanaf mijn 65e mag ik gelukkig wel rekenen op een aanvullend pensioen van redelijk niveau, dat ik in betere tijden bij een prima werkgever heb opgebouwd. En tot zover mijn financiële plaatje.

Zoals wellicht bekend ben ik fervent tegenstander van OBi-experimenten. De doelstellingen zijn gewoon nooit zuiver - meestal als moderne variant op en ordinaire vervanger van een uitkering gepresenteerd (hoezo oude of nieuwe wijn of zakken?) wordt het onlosmakelijk aan OBI verbonden bijvoeglijk naamwoord 'onvoorwaardelijk' stelselmatig uitgegumd en gaat het om kleine testpopulaties - en redeneren niet vanuit een nieuw totaalperspectief op de samenleving. Er is maar één voorstel dat ik volledig kan ondersteunen - en echt niet omdat ik er zelf voor in aanmerking kom :) - en dat is het idee van Annemarie van Gaal, dat uitgaat van afschaffing van ouderdomsuitkeringen als AOW en pensioen en vervanging door een basisinkomen voor 60 plussers. Enne, dit is dus niet gepresenteerd als experiment, maar als een zeer directe uitdaging voor de non-visionaire overheid van de afgelopen tijd.

Het is niet de oplossing voor alle problemen, maar een basisinkomen brengt enorme rust en stabiliteit in ieders leven. Let wel, ik heb het hier niet eens over daklozen of psychologische probleemgevallen na ingrijpende verstoringen als scheiding of ontslag! En bedenk eens wat voor positieve bij-effecten het sorteert, zoals vermindering van criminaliteit en halvering van de zorgdruk! Mensen begrijpen volgens mij maar half hoe 'niet-moeten' het leven vele malen leefbaarder maakt zonder te vervallen in ledigheid of asociaal gedrag.

Als de tijd het toe laat en als praktisch vervolg op mijn huidige activiteiten komen er wellicht ook weer nieuwe uitdagingen op me af. Nee, een hangmat heb ik niet eens.

Volgens recent onderzoek is 75% van de Duitse bevolking vóór invoering van het basisinkomen

Die repräsentative Umfrage wurde im Februar 2017 mit 1.064 Teilnehmern im Auftrag von Shoop.de vom Online-Marktforschungsinstitut promio.net mit Sitz in Bonn durchgeführt. Die repräsentative Umfrage wurde im Februar 2017 mit 1.064 Teilnehmern durchgeführt

Volgens een ander onderzoek uit mei 2017 zou tweederde van Europa vóór een basisinkomen stemmen.

Das legt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Dalia Research nahe, über die „Spiegel Online“ berichtet. Die Meinungsforscher haben Bürger in allen 28 EU-Mitgliedsländern befragt und ermittelten: 64 Prozent der Befragten würden sicher oder wahrscheinlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen stimmen, 24 Prozent würden sicher oder wahrscheinlich dagegen sein und zwölf Prozent würden gar nicht wählen gehen.

-> Ik wil het idee alvast neerleggen, maar het moet nog verder worden uitgewerkt. Zelf doe ik nader onderzoek, maar zijn er misschien mensen met ideeën en aanvullingen met betrekking tot dit onderwerp? Stuur ze me via mail, Twitter of Facebook toe en ik neem het mee. Dit artikel kan de komende tijd dus onderhevig zijn aan wijzigingen.

Is het wellicht een idee om een centraal burgerpanel in te stellen om voor eens en altijd een database te hebben om als burgercollectief (politieke) invloed te kunen uitoefenen? Bijvoorbeeld handig voor referenda, maar ook voor gecoördineerde burgerlijke ongehoorzaamheid en andere acties. Uiteraard dient de database vooral 100% privacy- en crime-proof te zijn!

 • Er moet een stabiele database van minimaal 350.000 - 500.000 mensen worden opgebouwd, waarbij eenmalig de noodzakelijke gegevens worden vastgelegd. Vervolgens hoeft men alleen nog maar in of uit te 'opten' voor deelname of ondersteuning van een actie. Het gaat om de volgende persoonlijke gegevens:
   
  • Voornaam 
  • Voorletters 
  • Tussenvoegsel 
  • Achternaam 
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats 
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Handtekening
    
 • Vanuit een centrale redactie (kan virtruelke club zijn) worden acties op touw gezet. In de vorm van een mailing kan elke gebruiker ja of nee zeggen tegen deelname.

Voorbeelden van acties en burgerlijke ongehoorzaamheid:

 • Belastingaangifte en betaling
 • Protestbrief
 •  

Vertrekpunten:

 • www.petities.nl

  Waarom moet je hier telkens opnieuw inschrijven op een petitie? 

 

Wahlprogramm: Grüne fordern Grundeinkommen für alle

http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5280618/Gruene-fordern-Grundeinkommen-fuer-alle

Er valt dus wat te stemmen in Duitsland, Zover zijn we hier in ons kikkerlandje nog niet. Meeste politieke groeperingen gaan niet verder dan experimenteren.

 

Nee, het geweld is zeker niet goed te praten! De eenzijdigheid in het (Nederlandse) discours rond Catalonië echter ook niet. Laten we de juiste volgorde aanhouden en de nuance niet ondersneeuwen. Zoals ieder weldenkend mens weet heeft een medaille twee kanten. En natuurlijk ligt er zowel een lange historie als een vrij recente onderdrukking door Franco aan ten grondslag. Dat rechtvaardigt en verklaart (!) echter geenszins de huidige handelswijze van de rebelse regio. Toch wel opvallend dat het Catalaanse nationalisme vooral opspeelt sinds het economisch slechter gaat.

Niet vergeten mag worden dat Catalonië waarschijnlijk zelf het grootste slachtoffer van haar dadendrang gaat worden. Naar verluidt is het intern 50-50, dus dat riekt naar burgeroorlog of iets wat daarop lijkt. De relatie met Spanje zal voorlopig bekoeld zijn. Kunnen Piqué en Ramos nog samen in één Spaans elftal? Internationaal zal het al helemaal erg lastig te worden de eigen broek op te houden. Het buitenland laten kiezen voor Spanje óf Catalonië is vragen om problemen.

Terwijl ik zit te filosoferen over uitbreiding in internationale samenwerking van soevereine staten, met name op het gebied van een bij voorkeur nieuw, Europees-integraal in te voeren basisinkomen, volgt het rijke, noordoostelijke deel van Spanje een onverantwoorde en wat mij betreft voor de toekomst doodlopende, neoliberale route. Catalonië is een voorbeeld van wat er mis is op deze wereld: lang leve het liberale individu, dood aan het collectief! 'Ieder voor zich en God voor ons allen' en 'ikke, ikke en de rest kan stikken' zijn ook treffende kwalificaties.

In dit artikel voert de schrijfster uit Barcelona enkele redenen aan voor de onafhankelijkheidswens en zet enige analyse alsmede voors en tegens op een rij. Waarschijnlijk zijn/worden velen verblind door een hoogdravende motivatie, maar volgens mij draait het ordinair om geld. Het verleden is slechts een dun stokje om te slaan. De regio denkt Spanje niet nodig te hebben. Zij leveren de grootste economische bijdrage en willen daar zelf ook het meeste van profiteren. Als je kinderen heden ten dage vraagt naar hun toekomst zeggen ze "ik wil rijk worden" en mensen hoor ik te vaak "waarom moet ik voor anderen betalen?" zeggen. Ook Catalonië is een verwend kind, dat op zichzelf wil gaan wonen en zich niks aan wil trekken van gemaakte afspraken. Stel je de gevolgen eens voor van identieke acties in NRW of Beieren (Duitsland), Californië of NY (VS) of (geheel hypothetisch!) Zuid-Holland in ons land. 


 

In Nederland valt een voorkeur voor het Catalaanse standpunt te bespeuren. Staatsrecht, Grondwet en Spaanse ondeelbaarheid zijn blijkbaar minder relevant., interessant, belangrijk of minder sexy in zowel traditionele als social media dan politiegeweld. De sentimenten die hier een rol spelen kan ik slechts naar gissen, maar een diepgaande analyse zal er waarschijnlijk niet aan ten grondslag liggen. Beelden van politie-ingrijpen maken nu eenmaal meer indruk dan cijfers en staatsrecht. Ik kan het niet genoeg benadrukken: elke vorm van geweld is verwerpelijk, doch het referendum was en is ook illegaal! Wat weegt het zwaarst? Regels zijn toch regels, wetten zijn er toch niet voor niets? Stap je met je sympathie voor Cataloniè niet voorbij aan zoiets als een Grondwet? Moeten Madrid en de overige regio's dan maar lijdzaam toezien? 

Waarom de EU of internationale gemeenschap zou moeten bemiddelen is mij niet duidelijk. In eerste instantie is het een nationale zaak en men moet in Spanje eerst maar eens de regels en volgorde van het spel vaststellen. Er is geen sprake van een kip-ei syndroom. Het is vrij duidelijk: het politiegeweld tijdens het referendum was er niet geweest als het illegale referendum niet op touw was gezet. Is er iemand die deze stelling durft te bestrijden? Men zal nu samen aan tafel moeten voor een oplossing. Het vertrekpunt voor de toekomst van Spanje ligt vóór het uitschrijven van het referendum en niet ná de gewelddadige uitwassen op de stemdag zelf.

Er is enige analogie met de Brexit en vergelijkbaar nationalistische tendenzen. Wie juicht zoiets nou toe? Catalonië maakt zich belachelijk door eenzijdig voor eigen kerk te preken en onder de gelovigen te collecteren. De reactie van de Spaanse regering is niet okay, maar zeer begrijpelijk. De Spaanse Grondwet is op dit punt overduidelijk. Hoe nu verder? De regio wordt als land geen lid van internationale verbanden, want Spanje zal waar mogelijk haar vetorecht tegen toetreding als troefkaart trekken. En trouwens, tegen welke clubs gaat Barcelona eigenlijk voetballen? Of wordt het 36 keer Barcelona-Espanol? 

Catalonië heeft willens en wetens de illegale weg gekozen! Wat zijn afspraken c.q. wetten in het algemeen en een Grondwet in het bijzonder nog waard? Als je het eerlijk wilt spelen, regel dan een NATIONAAL referendum waarbij IEDEREEN in Spanje kan meestemmen over een grondwettelijke verandering. Zoals te verwachten viel zijn Catalanen vóór afscheiding, maar de rest van Spanje heeft net zoveel stemrecht over al dan niet onafhankelijkheid van een autonome regio!

Last but not least: de Europese Unie wordt verder verzwakt door dit soort ongein. Niet dat ik voorstander ben van de EU-kliek, integendeel. Maar dit soort acties leiden alleen maar af en stemmen me verdrietig over de mogelijkheden tot nieuwe vormen van samenwerking. Zoals de OBi-unie inderdaad :)

In deze uitzending van Planet E (Duitstalig) wordt de insectensterfte in het algemeen en de bijensterfte in het bijzonder behandeld. Zoals al vaker wordt aangekondigd: het ziet er bar slecht uit voor ons. Los van de vaststelling dat insecten ook nog eens een hele belangrijke voedselbron voor sapiens zouden moeten zijn/worden hebben we ze ook nodig voor een natuurlijke bestuiving van gewassen.

In de Chinese provincie Sichuan is het doemscenario al werkelijkheid en zijn inmiddels 'menselijke bijen' aan het werk. Zij kruipen in en door de bomen en bestuiven handmatig alle bloesems. Is dat het gewenste toekomstbeeld?

Zeer vooraanstaand econoom Joseph Stiglitz laat zich in september 2016 uit over de toekomst van de Euro.

„Dat is reëel en dan zou mijn voorkeur uitgaan naar een ontmanteling van de euro. Het beste scenario is dat Duitsland, met eventueel andere Noord-Europese landen zoals Nederland en Finland, uit de muntunie treedt, en een eigen, noordelijke euro begint. Het voordeel is dat de waarde van de zuidelijke euro dan zal dalen. Dat zorgt ervoor dat hun producten goedkoper en concurrerender worden, dat hun economieën weer kunnen groeien, en dat ze schulden beter kunnen dragen.”
 

Bron: NRC

In Nederland loopt een initiatief om een nieuwe gulden te introduceren:

Om misverstanden te voorkomen: het is niet de oude gulden die Hulleman terug wil brengen, maar een nieuwe munteenheid met een vertrouwde naam. ‘Vertrouwen, daar draait het om in een geldstelsel,’ zegt hij. ‘En dat vertrouwen heb ik niet meer in de euro.’

 

Hulleman legt uit hoe zijn 'gulden' verschilt van het bankgeld in zijn koffertje: ‘De gulden wordt decentraal – bottom up ­– in omloop gebracht. Iedereen kan twee jaar lang een basisinkomen van 600 gulden per maand ontvangen.’ Je kunt zelf je eigen guldens printen, maar ieder biljet heeft wel een unieke code in de ‘Nederlandse Financiële Reserve’, zoals Hulleman zijn centrale digitale administratie noemt.


De gulden wordt een papieren munt die niet gebaseerd is op schuld aan een bank, maar op onderling vertrouwen. Het is eigenlijk een time-based currency systeem, waarbinnen mensen de munt gebruiken om hun eigen tijd of spullen te ruilen tegen de tijd van een ander.  Mevrouw Jansen kan haar oude kast verkopen voor 100 gulden aan meneer De Vries, en met die guldens weer bijles inkopen voor haar kleindochter.

 

Hulleman heeft het niet over goud in het algemeen: hij doelt specifiek op 200 goudstaven. Totale waarde: ongeveer 80 miljoen euro. Deze goudstaven zijn door een vermogende Europese familie contractueel beschikbaar gesteld aan Hulleman om aan de nieuwe munt te koppelen. Feitelijk worden de staven hiermee ingebracht in de guldeneconomie. Het doel van deze goudinjectie is om een extra waarde-impuls aan de guldeneconomie geven.


Dat zal echter pas gebeuren wanneer er genoeg mensen zijn die de gulden gebruiken. Hulleman: ‘Zodra de waarde van de guldeneconomie meer dan 80 miljoen euro vertegenwoordigt, brengen we langzaam guldens in omloop die inwisselbaar zijn voor goud.’
 

Bron: Stopderestschuld

Mijn conclusies?

 1. Stiglitz heeft gelijk! De sterken moeten juist uit de Euro stappen c.q. een aanvullende monetaire unie bouwen, te beginnen met Duitsland en Nederland.
   
 2. Illusies uit het verleden? Een nieuwe Nederlandse gulden tot leven brengen is een Frankensteinse actie. Het behoort tot de achterhoedegevechten, waarvan er helaas maar al te veel worden gevoerd. Hervormingen (in Nederland, maar ook niet in Europa of wereldwijd) beginnen niet met de invoering van een nieuwe nationale munt. Reorganisatie van het financieel systeem is onderdeel van een veel groter plan dat moet worden opgesteld. Op diverse borden zal tegelijkertijd moeten worden geschaakt. Naast munt moet je ook kijken naar marktwerking, belastingregime en aandelenhandel, maar ook deeleconomie, arbeidsethos, robotisering en basisinkomen, om er maar eens een stel te noemen. Ik ga er in dit artikel niet dieper op in. Juist om dit soort redenen heb ik een boek geschreven, dat alle facetten van een nieuwe toekomst tracht te bundelen.
   
 3. Euro of Gulden, het is me momenteel eigenlijk helemaal om het even. Ten aanzien van punt 1 wil ik graag de door mij bepleite OBi-unie aanhalen en punt 2 spreekt voor zich. Mijn advies? Volg de Derde Verlichting! Er zullen HELE GROTE stappen moeten worden gezet en deze kwestie maakt daar deel van uit. De zaak is nu omgekeerd, we trekken aan de staart van het beest in plaats van het recht in de ogen te kijken en door te pakken.

Tot de Atlantische neoliberale revolutie, waarin Nederland maar al te graag werd meegezogen (...), was Duitsland onze belangrijkste bondgenoot én richtpunt. Dat had zo moeten blijven en dat moet zeker ook weer zo worden. Wij zijn veel meer met dat land verbonden dan velen in (met name het westen van) Nederland willen toegeven. Hoewel nogal eens anders geïnterpreteerd over de eeuwen leeft in beide landen ongeveer de helft onder de protestantse invloed van Luther en Calvijn. 'Immerhin' gaat meer dan 60% van onze export die kant op. En dan nog geen Duits kunnen (willen!) spreken? Kom op, Nederland! Doe een beetje je best voordat de grote buur ons bij het vuilnis zet, na decennia te zijn verguisd terwijl de zakken werden gevuld.

Aangezien ik voor een OBi-Unie pleit (lees De Derde Verlichting en zie dit en dit artikel), die begint met een samenwerking tussen Duitsland en Nederland, is het ook zeer raadzaam - zeker aan politiek Den Haag! - om 's wat meer aandacht en vooral respect te hebben voor ontwikkelingen in de Bondsrepubliek Duitsland met haar 16 deelstaten.

Bijvoorbeeld voor de Duitse Bondsdag-verkiezingen van 2017. Een overzicht van standpunten ten aanzien van het basisinkomen (Grundeinkommen) bij Duitse politieke partijen is te vinden in dit artikel:

Bald ist es so weit. Am 24. September haben wir die Möglichkeit, unsere Stimme für die Bundestagswahl abzugeben. Doch wie stehen eigentlich die Parteien in Deutschland zu einem Grundeinkommen? Wir haben die Wahlprogramme für euch gecheckt.

Seit der letzten Bundestagswahl hat sich mit Blick auf das Thema Grundeinkommen (BGE) viel getan: Wir haben mit über 100 Gewinner*innen und ihren Geschichten die deutsche Debatte aufgemischt, in der Schweiz wurde darüber abgestimmt, in Finnland ist ein Experiment im Gange und nun will selbst die Landesregierung in Schleswig-Holstein nachziehen. Das ist auch an den Parteien nicht spurlos vorbeigegangen. Inzwischen rühmen sich die meisten von ihnen mit eigenen Arbeitskreisen zum Thema Grundeinkommen. Auch an parteipolitischen Konzepten und Veranstaltungen zu diesem Thema fehlt es nicht.

Doch welche Parteien meinen es jetzt schon ernst und haben Grundeinkommen in ihr Wahlprogramm aufgenommen?

Buiten een algemeen beter gevoel over de interesse en aaandacht voor het basisinkomen, is het politiek gezien ook in Duitsland erg magertjes allemaal. En grotendeels vergelijkbaar met Nederland. De gevestigde orde voelt geen behoefte en noodzaak en loopt voorop in de non-interresse. De linkse oppositie is net zo stuurloos als hier. Ter extra duiding heb ik tussen haakjes meteen maar even de meest gelijkende Nederlandse equivalenten gezet.

 • De gevestigde orde
  • CDU en CSU (= CDA, landelijk resp. Beieren) zegt keihard nee tegen OBi. 
  • De SPD (= PvdA) doet alsof, waarschijnlijk om electorale redenen. Iets wat ook wel herkenbaar is in Nederland.
 • De (linkse) oppositie
  • Bündnis 90/Die Grünen (= GroenLinks) en Die Linke (= SP) stellen zich neutraal op of wil maximaal experimenteren.
 • De rest
  • Uitgesproken vóór zijn Bündnis Grundeinkommen (= BIP), Piratenpartei (= Piraten Partij), Tierschutzpartei (= PvdD), SGP (= Sozialistische Gleichheitspartei, vgl. PSP), Bergpartei (= Überpartei, anarchistische kunstenaars groep in Berlijn ), DiB (= Demokratie in Bewegung, vgl. D66), du (= die Unabhängigen für Liechtenstein), Menschliche Welt en Die Humanisten ( (=  op humanistische basis) en de V-Partei³ (= Partei für Veränderung, Vegetarier und Vegane).
  • Uitgesproken tegen zijn AFD (=PVV), FDP (= VVD), NPD (= CentrumPartij), Freie Wähler (= 'niet gebonden'), ÖDP (= soort GroenLinks afsplitsing), BP (= Bayern Partei, alleen in en voor de staat Beieren), PDV (= Partei der Vernunft, een libertarische club), BÜSo (= Bürgerrechtsbewegung Solidarität, een soort turbo PvdA), ADD (= Allianz Deutscher Demokraten, vooral voor immigranten) en de DKP (= Communistische Partij).
Uitslagen Duitse Bondsdagverkiezingen 2017
 
 
Mijn conclusie
De actuele coalitie (CDU/CSU + SPD) verliest flink terrein
AFD en liberalen treken de Bondsdag binnen
Links blijft gelijk, dus AFD vist uit rechtse vijver
De vele overige, kleine  partijen maken geen schijn van kans
Door de hoge kiesdrempel van 5% blijft de Bondsdagbezetting beperkt tot 6 partijen
 
Mijn coalitie-voorspelling
AFD gaat in oppositie, ook al omdat niemand met deze partij zal willen regeren
Eerst zal geprobeerd worden om CDU/CSU te koppelen aan FDP en Grüne (Jamaika).
want SPD wil niet meteen weer in een 'groko'-coalitie. Echter, Jamiaka zal vanwege te grote
verschillen blijken niet haalbaar te zijn, waarna de SPD toch maar weer met CDU/CSU in zee gaat.
Waarschijnlijk is dit het resultaat van een vooropgezet plan van beide partijen ...
 
LPF taferelen
De AFD zal de komende jaren uit elkaar vallen in meerdere secties.
Frauke Petry nam meteen al afscheid en met een eigen mandaat (zij wel!) gaat zij
in de Bondsdag proberen AFD-zetels te werven voor een nieuwe partij.
 
 

Geboeid geraakt? Meer weten?

Tenslotte nog dit. De oplettende lezer zal wellicht enkele zaken zijn opgevallen:

 • Er zijn geen confessionele partijen ter rechter zijde van het CDU te bespeuren. In het toch behoorlijk gelovige Duitsland bestaat geen alternatief zoals bij ons de ChristenUnie of SGP. Ik zou zeggen: gelukkig maar! In De Derde Verlichting doe ik er alles aan om religie en poltitiek volledig gescheiden te houden en soms zelfs te verbieden.
 • De VVD zwaait al decennia lang mee de scepter in Nederland en behoort tot de grote 3, terwijl Duitse liberalen niet of nauwelijks zijn te vinden of slechter georganiseerd, getuige de grootte en de rol van de FDP aldaar. Met 4.8% haalde de partij van de liberalen in 2013 niet eens de kiesdrempel van 5%. Helaas blijft dat hier waarschijnlijk nog wel even niet meer dan een natte droom ...
 • De partij die alternatieven voorstelt (AFD) is dus niet voor het beste alternatief: het basisinkomen.

Ieder mens heeft zo zijn  ambities. Een van de mijne is een beschaafd mens te zijn.

Maar wat betekent dat bijvoeglijk naamwoord, "beschaafd"?

Wij koppelen het over het algemeen aan het zelfstandig naamwoord "beschaving", maar dat heeft een wat dubbelzinnige betekenis, omdat het zowel betrekking kan hebben op een individu als op de menselijke cultuur waarvan dat individu deel uitmaakt. Onder een "beschaafd" individu verstaan wij over het algemeen iemand die zich de normen en waarden van zijn cultuur heeft eigen gemaakt.

In de westerse cultuur waarvan ik als individu deel uitmaak, betekent dat dat ik me de normen en waarden moet eigen maken van de westerse "beschaving", waarvan Gandhi ooit heeft opgemerkt dat zij hem een goed idee leek.

Gandhi concludeerde - en niet geheel ten onrechte - dat onze westerse beschaving nogal dubbelhartig is. We preken christelijke en humanistische waarden omtrent universele mensenrechten die we vervolgens ijverig met voeten treden. De stichters van de eerste westerse staat die op die principes gebaseerd was, de Verenigde Staten van Amerika, waren zelf slavenhouders, om maar iets te noemen. Terwijl de tekst die ze opstelden om hun opstand tegen de Britten te rechtvaardigen, toch echt begint met de woorden: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." Ze zetten er dus wijselijk niet bij: "Behalve slaven".

In deze spagaat bevindt de westerse beschaving zich nog steeds. We hebben altoos de mond vol over mensenrechten, maar schromen niet om medemensen die het leed en de ellende in hun eigen land ontvlucht zijn - zoals Europeanen zelf eeuwenlang hebben gedaan toen ze de rest van de wereld nog meenden te moeten "koloniseren" - allerlei basisrechten te ontzeggen. Populistische politiekertjes doen hun uiterste best om de mensheid, wier lot in toenemende mate bepaald wordt door onderlinge verbondenheid, onder te verdelen in "wij" (=goed) en "zij" (=slecht).

Wat moet ik daarmee als westers individu met beschaafde ambities? Waar komt die zogeheten "beschaving" eigenlijk vandaan?

Historici koppelen het begrip doorgaans aan de opkomst van stedelijke gemeenschappen. Die ontstonden nadat de mens de landbouw had uitgevonden en dingen begon te produceren. Niet dat we voorheen geen dingen maakten, natuurlijk. Het maken van dingen uit andere dingen is immers een van onze meest kenmerkende menselijke eigenschappen.

Natuurlijk was niet iedereen daar even goed in. Ongetwijfeld zijn er altijd mensen geweest die zogezegd met twee linkerhanden geboren werden. Daardoor kunnen we ons voorstellen dat iemand die bijzonder goed stenen pijlpunten voor de jacht kon maken, meer tijd besteedde aan het maken van zulke pijlpunten voor andere jagers dan aan de jacht en dat de de minder handig aangelegde jagers die zijn pijlpunten gebruikten, hem beloonden met een deel van de opbrengst van de jacht - een vorm van primitieve ruilhandel. Maar over het algemeen waren de meeste mensen in staat de meeste dingen die ze nodig hadden, zelf te maken.

Behalve zulke gebruiksvoorwerpen (en sieraden en kunstwerken zoals de rotstekeningen in Zuidwest-Europa), produceerden deze jager-verzamelaars niet veel. Dat veranderde met de opkomst van de landbouw. Hoewel die de mensen op een ongezonder dieet zette dan hun voorouders (de mensen die als eersten overgingen op een bestaan als landbouwer, krompen binnen enkele generaties met decimeters), leverde ze wel de mogelijkheid van overproductie, dat wil zeggen de productie van meer goederen dan voor onmiddellijke consumptie nodig waren.

Daarmee groeide wat wij de "welvaart" noemen en dat bood vervolgens de mogelijkheid tot verdere specialisatie van werkzaamheden. Die luidde vervolgens een technologische revolutie in, te beginnen met de metaalbewerking, waaraan vooralsnog geen einde is gekomen en  die de welvaart in "rijkdom" deed verkeren.

Als het daarbij gebleven was, was er geen probleem geweest. Dan  had onze beschaving zich vreedzaam kunnen ontwikkelen. Helaas is "vreedzaam" echter niet altijd een eigenschap waar onze soort in uitblinkt. De groeiende welvaart van de eerste landbouwers lokte de begeerte op van lieden die doorhadden dat je iets niet alleen kunt verwerven door werk of koop of ruil, maar ook door diefstal.

De meest brutalen van deze wierpen zich op als "beschermers" van de boeren en stedelingen. In ruil voor hun "bescherming" eisten zij een deel van de vruchten die de door hen onderworpen beschaving voortbracht. Zo zijn we aan de vorsten, koningen en politici in het algemeen gekomen die zich nog steeds als "regeringen" opwerpen. In de Verenigde Staten, waar het volk in naam regeert, maar de werkelijke macht nog steeds in handen ligt van een selecte, zelfbenoemde elite, noemen ze zoiets een "protection racket".

Omdat de mensen zich vaak ook bovennatuurlijk bedreigd voelden, bijvoorbeeld door natuurrampen die buiten hun macht lagen en die ze niet begrepen, ontstond nog een tweede "racket": die van charlatans en "priesters" die beweerden te kunnen bemiddelen tussen het ondermaanse en hele legers aan hun fantasie ontsproten goden en demonen. Daarbij werd al snel ontdekt dat controle door de nieuwe heersende klassen het beste kon worden uitgeoefend als producten en diensten werden geconcentreerd in wat we "steden" noemen.

Het is een systeem dat in moreel opzicht geheel en al op chantage gebaseerd was en in de grond nog steeds is, zoals blijkt uit de manier waarop onze "democratisch" gekozen regeringen onderworpen zijn aan de grillen van een financieel systeem dat gerund wordt door lieden die aan geen enkele democratische controle onderworpen zijn en die de ware erfgenamen zijn van de koningen priesters die aan de wieg van onze "beschaving" stonden.

Het mag een wonder van menselijke veerkracht heten dat de mensheid als geheel, ondanks het feit dat zij het grootste deel van haar geschiedenis onderworpen is geweest aan een kaste die in de morele praktijk niet of nauwelijks van de gemiddelde maffia-familie te onderscheiden is, er toch in geslaagd is de afgelopen twee eeuwen grote morele vooruitgang te boeken.

We beschouwen de slavernij die door de opstellers van de Amerikaanse Grondwet werd bedreven,  inmiddels algemeen als moreel verwerpelijk, al is zij nog niet wereldwijd uitgeroeid. Dat is zeer uitzonderlijk: geen enkele eerdere "beschaving" heeft ooit morele problemen gehad met slavernij en lijfeigendom.

We voeren thans ook minder oorlog dan ooit eerder in onze geschiedenis. Oorlogen tussen naties komen vrijwel niet meer voor. Zelfs een Vladimir Poetin, toch niet de meest verlichte politicus die je je kunt voorstellen, durft een rechtstreekse oorlog om Oekraïne niet meer aan. De meeste oorlogen die we op het nieuws zien, zijn burgeroorlogen.

De grote slag tussen de islam en de westerse filosofie, bij de gedachte waaraan het een geblondeerde kwezel als Geert Wilders dun door de broek loopt, zal niet met wapens worden uitgevochten, wat misleide moslim-"terroristen" en westerse islamologen ook  mogen denken. Uiteindelijk is dat een gevecht tussen ideeën en ideeën zijn aanpasbaar, zoals de huidige katholieke Paus bewijst. Sterker nog: ideeën die zich niet aanpassen aan nieuwe inzichten, zijn ten dode opgeschreven.

Dat brengt mij terug naar waar ik begon: wat betekent dit alles voor mij persoonlijk, met mijn ambitie een "beschaafd" mens te zijn? Uiteindelijk kan ik dat alleen binnen de context van mijn eigen cultuur, dat wil zeggen binnen de christelijk/humanistische traditie die zegt, om onze Amerikaanse vrienden te citeren: "that all men are created equal, that they are endowed (...) with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness".

Iedereen heeft evenveel recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk. Of beter gezegd: noch een individu, noch een samenleving heeft het recht een mens leven, vrijheid en het nastreven van geluk te ontzeggen.

Maar dat levert allerlei semantische haken en ogen op. Wat is "geluk", bijvoorbeeld, om de meest voor de hand liggende te noemen? Wat als iemand er gelukkig van wordt anderen ongelukkig te maken, zoals ons premiertje, toen dat onlangs bij een herziening van het uitkeringenstelsel blij kakelde dat het "de geluksmachine ging uitzetten"?

Daarom vertaal ik het liever naar de zogeheten "Gulden Regel", die je op een of andere manier kunt terugvinden in vrijwel alle religies en moraalstelsels die de mens ooit heeft bedacht en die in het Nederlands al sinds jaar en dag als volgt wordt samengevat:

"Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."  

Dat is al moeilijk genoeg...

 

Van het net geplukt ...

Submenu

Historie Blog