Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Bron: CBS - 11-07-2015

      2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
1e kwartaal
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar x 1 000 395 466 489 419 355 318 381 435 434 516 647 664
% 4,8 5,7 5,9 5 4,2 3,7 4,4 5 5 5,8 7,3 7,5
Mannen 15 tot 75 jaar x 1 000 196 233 233 188 154 141 184 213 216 260 346 340
% 4,3 5,1 5 4,1 3,3 3 3,9 4,5 4,6 5,5 7,2 7,1
Vrouwen 15 tot 75 jaar x 1 000 200 233 256 231 201 176 197 222 218 255 301 323
% 5,6 6,4 6,9 6,2 5,2 4,5 4,9 5,5 5,4 6,2 7,3 7,8
Arbeidsdeelname; kerncijfers
 
INHOUDSOPGAVE

1. Toelichting
2. Definities en verklaring van symbolen
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen
4. Bronnen en methoden
5. Meer informatie

1. TOELICHTING

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 mei 2015:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2015 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN

Definities:

Beroepsbevolking:
Personen
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Werkzame beroepsbevolking:
Personen die betaald werk hebben.

Werkloze beroepsbevolking:
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Niet-beroepsbevolking:
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Verklaring van symbolen:

niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. : gegevens ontbreken
x : geheim
- : nihil
0 (0,0) : het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* : voorlopige cijfers
** : nader voorlopige cijfers

Enkele cijfers zijn afgerond op duizendtallen. Hierdoor kan het voorkomen, dat de som van de detailgegevens afwijkt van het totaal.

3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN

Relevante tabellen:
Andere tabellen over de arbeidsdeelname zijn te vinden op StatLine onder het thema Beroepsbevolking.

Relevante artikelen:
Voor meer informatie over de revisie van de cijfers over werkloosheid en de beroepsbevolking, zie de persmededeling van 20 november 2014.

Meer informatie is te vinden op de themapagina Arbeid en Sociale Zekerheid.

4. BRONNEN EN METHODEN

De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving van de Enquête beroepsbevolking (EBB).

5. MEER INFORMATIE

Infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie