Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Bron: CBS - 11-07-2015

Bevolking 15 tot 75 jaar

Omschrijving

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Twee derde is aan het werk

In het eerste kwartaal van 2015 behoorden bijna 12,7 miljoen personen tot de bevolking van 15 tot 75 jaar. Dat zijn er vrijwel evenveel als in het eerste kwartaal van 2014.

Bijna twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2015 waren dit ruim 8,2 miljoen personen.

Binnen deze groep hadden voltijders de overhand: tegenover 4 miljoen deeltijders stonden bijna 4,2 miljoen voltijders.

Daarnaast behoorden 664 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel vormt de zogeheten niet-beroepsbevolking. In het eerste kwartaal ging het om bijna 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht en daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer mensen behoren tot werkzame beroepsbevolking

In het eerste kwartaal van 2015 was de werkzame beroepsbevolking 89 duizend personen groter dan begin 2014. Begin 2014 daalde de werkzame beroepsbevolking in het eerste kwartaal nog met 113 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013.

De werkloze beroepsbevolking was in het eerste kwartaal van 2015 57 duizend personen kleiner dan in het eerste kwartaal van 2014. Waren dit in het eerste kwartaal van 2014 nog 721 duizend personen, begin 2015 waren dit er 664 duizend.
 
Het aantal personen dat niet wil of kan werken was begin 2015 kleiner dan begin 2014. In een jaar tijd nam deze niet-beroepsbevolking met 28 duizend personen af.

Bron: CBS02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 000

II, 2008:

 

 

Niet-beroepsbevolking: 3 628

Personen van 15 tot 75 jaar, naar arbeidspositie

Totaal 15-75 jaar
Werkzame beroepsbevolking
Werkloze beroepsbevolking
Niet-beroepsbevolking
I2008IIIIIIVI2009IIIIIIVI2010IIIIIIVI2011IIIIIIVI2012IIIIIIVI2013IIIIIIVI2014IIIIIIVI2015

x1.000

 

 

Bron: CBS01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 000

 

Bevolking van 15 tot 75 jaar, naar persoonskenmerken

1e kwartaal 2014
1e kwartaal 2015
LaagOnderwijsniveauMiddelbaarHoog 15 tot 25 jaarLeeftijd 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 tot 75 jaarMannenGeslachtVrouwen

x 1.000

 

 

StatLine, Binding arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie