Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Met een verzwaarde linkerkant (SP/GL) zie ik de toekomst in mijn woonplaats met wat meer vertrouwen tegemoet :) Zoals dat gaat is de boodschap optimistisch. Het bordje met projecten is aanzienlijk vol en ik weet er anders nog wel een paar ... Ik ben en blijf kritisch en over 3-4 jaar maar 's kijken wat er daadwerkelijk is bereikt. Desalniettemin: chapeau Helmond!

 

Alle lichten op groen

In Helmond zijn er veel initiatieven op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van energie. Maar het zijn er nog niet genoeg. Daarom willen we meer vaart maken. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat kunnen wij niet alleen. Er zijn middelen vrijgemaakt om in Helmond in een versneld tempo hieraan te werken. Daarom vanaf nu: alle lichten op groen!

Versnellingsagenda duurzaamheid: Waarom?

Pas nu de gevolgen van de gaswinning in Groningen in volle hevigheid zichtbaar worden, staan alle lichten op groen voor doeltreffende maatregelen. Opeens zijn er plannen voor alternatieven. Het kan dus gewoon! Als we willen. Overal voelen mensen de urgentie om na te denken over een duurzame wereld. En echt werk te maken van alle initiatieven die er al zijn. Met elkaar!

Hoe gaan we dat doen? Verbinden!

Er zijn al heel veel initiatieven. Nu is het tijd voor gemeente, bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven, onderwijs, energiebedrijven, netbeheerders en energiecoöperaties om te onderzoeken waar en hoe zij hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen. En zo elkaar kunnen versterken. De versnellingsagenda zal de route uitstippelen waarlangs al deze partijen hun bijdrage leveren aan een duurzaam Helmond.

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie