Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


In het kale en oppervlakkige medialandschap zijn de uitzendingen van het Filosofisch Kwintet (Human) altijd een welkome uitzondering. Veel te weinig wordt er gepraat c.q. gediscussieerd op metaniveau. Te weinig nemen moderatoren, journalisten en genodigden en deelnemers aan de uitzending afstand van het onderwerp of cijfert zichzelf voldoende weg om zicht te krijgen op waar het nu eigenlijk om gaat. Mijn grote voorkeur voor een holistische benadering wordt lang niet altijd gehonoreerd, maar met een wisselend sociale, filosofische, politieke, ecologische en economische bril plaatst het TV-programma regelmatig zeer interessante vraagstukken centraal en legt daarbij vaak zeer noodzakelijke dwarsverbanden met andere ontwikkelingen. Ik volg de uitzendingen al jaren, maar voel nu ook de behoefte om er (achteraf) iets over te zeggen.


15 juli 2018 - Klimaat

2050

Het wordt vervelend ... Ik zeg er liever niks meer over, de gekozen tafelgasten zijn blijkbaar telkens niet of nauwelijks in staat zich naar een metaniveau c.q. in de toekomst te verplaatsen. Zie eventueel de besprekingen van de vorige afleveringen.

Algemeen

Ik kan dit keer kort over zijn. Wat een zwamneuzerij verenigd aan één tafel! 'Eigen verhaal' eerst is het devies. Natuurlijk, filosofie vraagt er soms om, maar nu was het echt wel erg. Wat een geleuter in de ruimte. Iedereen wil generaliseren en niemand wil persoonlijk met de billen bloot. En in bijna een uur in algemene termen praten over klimaat (beperkt) en vooral ongelijkheid - met de handen ten hemel gespreid vragen om oplossingen ...- valt ook nu weer niet één keer het woord (en de verlossing van het) 'basisinkomen'.

De gasten zijn dit keer Johan van de Gronden (met een enorme 'need' om wat niet ter zake dienende zegjes te doen), Maarten Haijer (om de brij heen breier) en Elize de Mul (met een maatschappelijk inzicht van een 12-jarige). Op nieuwe inzichten ten aanzien van het onderwerp (of zelfs in de brede omgeving hiervan) heb ik alle drie helaas niet kunnen betrappen. De dystopische kijk van Philipp Blom is niet nieuw, maar zet het gesprek tenminste soms weer wat directer op de rails.

Er moeten toch ook wel betere tafelgasten te vinden zijn. Mensen die met de voeten in de klei staan of hebben gestaan en niet theoretici die geen idee hebben wat Jan Modaal en daaronder bezig houdt of beperkt. Vooral het gebrek aan inzicht in financiële verdeling is ronduit genant. En zelf maar rondvliegen in die vliegtuigen, met alle smoezen van de dag. Gewoon een streep zetten en niet doen! En anders de mond houden. Wat ze dan ook koortsachtig probeerden te doen voor wat betreft hun eigen footprint.

Nee, dit is waarschijnlijk de slechtste afleving die ik ooit heb gezien. Dat lag overigens niet aan Clairy, want zij deed echt dappere pogingen om er lijn en dynamiek in te brengen. Philipp Blom mag ook blijven, al mis ik Ad Verbruggen toch ook wel eens, ondanks zijn soms iets té letterlijke invulling van een meta-rol.

Basisinkomen

Deze alinea herhaal ik zolang het woord 'basisinkomen' niet ter sprake komt in het #filokwintet. Als je naar oplossingen zoekt voor de toekomst van maatschappij en economie, dan is een bij voorkeur universeel en wereldwijd geïntroduceerd basisinkomen het allerbeste alternatief! Het kan écht wel degelijk, het is vooral een kwestie van kiezen en willen. Dat invoering nogal wat voeten in aarde heeft, zal duidelijk zijn. Zo niet, download en lees dan mijn onderhanden boek 'De Derde Verlichting'.

Er blijft - naast een toenemende boosheid over de obstinate weigering om het basisinkomen ter sprake te brengen - ook nu weer vooral het gevoel van 'dat heb ik allemaal al 'ns gehoord of gelezen' en 'niks nieuws gezien of gehoord om het discours meer richting of elan te geven'. Dus ook deze aflevering was jammer genoeg weer een gemiste kans.

Conclusie

Klimaatverbetering- c.q. beheersing begint en eindigt met het laten verdwijnen van sociale ongelijkheid. En wat daarvoor nodig is, mag inmiddels wel duidelijk zijn. Zie anders ook de vorige besprekingen. Aan deze uitzending heb ik me echt geërgerd. Soms aan de gasten, maar vooral aan het negeren van het OBi-discours, terwijl die in deze aflevering wel heel erg voor de hand lag. 

#human #filokwintet #hfk #OBi #basisinkomen #ongelijkheid #klimaat

 

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie